Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Logistyka w przedsiębiorstwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić obliczenia optymalizujące koszty występujące w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.
Powiązania z KEU:
  • IPZ1A_U01
    Potrafi zaprojektować (zgodnie z zadaną specyfikacją) prosty obiekt, system, proces lub zaproponować rozwiązanie zadanego problemu, a także sporządzić odpowiednią dokumentację, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i symulacyjnych oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Potrafi dokonać wstępnej analizy proponowanych rozwiązań i przeprowadzić ich krytyczną ocenę z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i środowiskowych.