Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodyka pracy umysłowej
Efekt kształcenia:
Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i ma wiedzę na temat prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w stopniu umożliwiającym korzystanie z odpowiednich źródeł
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W14
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną.
  • KLT1A_W21
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
  • KLT1A_W22
    Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.