Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Estetyka
Efekt kształcenia:
Zna koncepcje teoretyczne z zakresu estetyki nowych mediów oraz ma wiedzę na temat klasycznych teorii estetyki.
Powiązania z KEU:
 • KLT2A_W01
  Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.
 • KLT2A_W01
  Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.
 • KLT2A_W06
  Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.
 • KLT2A_W11
  Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami zachodzącymi w obszarze kultury i w obszarze życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów