Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Estetyka
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać analizy zachodzących współcześnie przemian w zakresie estetyki.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U23
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.
  • KLT2A_U07
    Posługuje się złożonymi strategiami argumentacyjnymi i potrafi prowadzić debatę.