Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Efekt kształcenia:
problematykę kształcenia dorosłych oraz istotę procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_W02
    Posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych.