Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia obrazu i widowisk
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność pracy w grupie w stopniu koniecznym do wykonania samodzielnego projektu.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U13
    Pisze rozbudowane eseje, przygotowuje referaty oraz samodzielnie dobiera literaturę źródłową i przedmiotową.
  • KLT2A_U18
    Potrafi kierować interdyscyplinarnym zespołem i współpracować z innymi członkami zespołu przyjmując (podejmując) wiodącą rolę.