Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia
Efekt kształcenia:
Istotę procesów chemicznych i fizykochemicznych, ich powiązania z procesami hydrodynamicznymi oraz z konstrukcją aparatury technologicznej. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów i instalacji technologii chemicznej.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W02
    zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich