Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia
Efekt kształcenia:
Rozumie źródła zagrożeń generowanych przez procesy technologii chemicznej dla środowiska naturalnego i ma podstawową wiedzę na temat możliwości technologicznych redukcji tych zagrożeń.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.