Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie przygotować (na podstawie literatury) i zaprezentować opracowanie omawiające szczegółowo aspekty chemiczne i aparaturowe wybranych procesów technologii chemicznej lub chemicznych technik ochrony środowiska.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U02
    potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, brać udział w debacie oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole