Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Teoria sprężystości i plastycznosci
Efekt kształcenia:
Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z wykładów do budowy modeli numerycznych (MES) uwzględniających odkształcenia plastyczne konstrukcji, oraz analizować otrzymane wyniki.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_U02
    Posiada ugruntowane umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym w celu weryfikacji poprawności procesów kształtowania wyrobów metalowych oraz poprawnie interpretować wyniki obliczeń komputerowych.