Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Teoria sprężystości i plastycznosci
Efekt kształcenia:
Student wie o odpowiedzialności związanej z poprawnym przeprowadzeniem badań i analizą wyników.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_K04
    Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych, realizowanych zarówno indywidualnie jak i zespołowo.