Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria sprężystości i plastycznosci
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii stanu naprężenia i odkształcenia. Zna podstawowe hipotezy wytężeniowe i potrafi i je stosować w zależności od rodzaju tworzywa. Zna podstawy teorii plastyczności. Posiada wiedzę o wytrzymałości zmęczeniowej w pełnym zakresie obciążeń. Zna podstawy liniowo - sprężystej mechaniki pękania, oraz potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia związane z wyznaczeniem trwałości elementu w obecności szczeliny. Zna właściwości tworzyw odlewniczych wyznaczane w próbach z zakresu mechaniki pękania oraz prób zmęczeniowych w pełnym zakresie obciążeń.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_W01
    Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, metod numerycznych i statystyki matematycznej w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania typowych problemów.