Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria sprężystości i plastycznosci
Efekt kształcenia:
Student zna właściwości mechaniczne tworzyw odlewniczych wyznaczane w próbach zmęczenia niskocyklowego oraz mechaniki pękania
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_W02
    Posiada poszeroną wiedzę ogólną o stopach odlewniczych, w zakresie kształtowania ich struktury, możliwości obróbki plastycznej, ohrony przed korozją, metod ich otrzymania i kontroli pod względem jakości