Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia sztuki
Efekt kształcenia:
Znajomość podstawowej terminologii z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa.
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_W02
    Dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą zagadnień związanych z wybraną specjalnością realizowaną w ramach kierunku inżynieria górnicza, a także wiedzą ogólną w zakresie wykorzystania technologii górniczych w geoinżynierii
  • IKS2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie projektowania, monitoringu, modelowania zjawisk w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym; przestrzega zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; korzysta z zasobów informacji patentowej i przepisów prawa.