Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia sztuki
Efekt kształcenia:
Świadomość różnych możliwych sposobów patrzenia na dzieło sztuki i jego rozumienia.
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_W02
    Dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą zagadnień związanych z wybraną specjalnością realizowaną w ramach kierunku inżynieria górnicza, a także wiedzą ogólną w zakresie wykorzystania technologii górniczych w geoinżynierii
  • IKS2A_W04
    Zna, rozumie, interpretuje i poddaje krytycznej analizie aspekty: budowlane, techniczne, technologiczne, energetyczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne w działalności inżynierskiej oraz rozwoju przedsiębiorczości w kształtowaniu środowiska.