Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zintegrowane systemy wytwarzania
Efekt kształcenia:
Potrafi wytypować właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do realizacji procesów obróbkowych w systemach wytwarzania.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne