Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Problemy wytrzymałości materiałów
Efekt kształcenia:
Student zna metodę elementów skończonych (MES)
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • MBM1A_U02
    potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych
  • MBM1A_U03
    potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań