Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe magisterskie
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w grupie i potrafi przedstawiać i popularyzować zdobytą wiedzę inżyniersko-techniczną
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania, w tym dbanie o dorobek i tradycje zawodu oraz podtrzymywanie etosu zawodu.