Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie informatycznych systemów zarządzających produkcją
Efekt kształcenia:
Student zna metody i narzędzia komputerowego wspomagania podejmowania decyzji.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_W03
    Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie tworzenia cyfowego zapisu elementów konstrukcyjnych, ich modelowania, symulowania procesów fizycznych, programowania i przetwarzania danych za pomocą komputerów i systemów informatycznych w obszarze procesów odlewniczych
  • KWP2A_W06
    Posiada poszerzoną wiedzę ekonomiczną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego