Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie informatycznych systemów zarządzających produkcją
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie problemy informatycznego podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_W06
    Posiada poszerzoną wiedzę ekonomiczną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego