Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie informatycznych systemów zarządzających produkcją
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy podejmowania decyzji w różnych zagadnieniach zarządzania produkcją.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_U02
    Posiada ugruntowane umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym w celu weryfikacji poprawności procesów kształtowania wyrobów metalowych oraz poprawnie interpretować wyniki obliczeń komputerowych.
  • KWP2A_U05
    Posiada umiejętność doboru stopów do określonych zastosowań w metalurgii i odlewnictwie i jest przygotowany do doradztwa techniczno-ekonomicznego w tym zakresie
  • KWP2A_U06
    Potrafi zaprojektować biznes plan wymagany przy rozpoczęciu i kontynuacji działalności gospodarczej, w powiązaniu z analizą inżynierską wdrażanego projektu w oparciu o ugruntowaną znajomość pojęć ekonomicznych.