Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projektowanie informatycznych systemów zarządzających produkcją
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość potrzeby ciągłego dostosowywania swoje wiedzy do zmieniających się potrzeb informatycznych zakładu produkcyjnego.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_K01
    Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych
  • KWP2A_K02
    Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko i przestrzegania zasad higieny pracy
  • KWP2A_K03
    Rozumie potrzebę stałej obserwacji ekonomiczno-prawnego otoczenia indywidualnej przedsiębiorczości i świadczenia usług związanych z działalności a w obszarze metalurgii i odlewnictwa, Jest przygotowany do działań kreatywnych, przedsiębiorczych i zespołowych.