Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi określić warunki bezpiecznego wykonania zadania inżynierskiego oraz dobrać optymalną technologię likwidacji obiektu budowlanego.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_U01
    Potrafi zaprojektować elementy i złożone konstrukcje budowlane z wykorzystaniem komputerowym metod obliczeniowych.
  • BUD2A_U03
    Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych.