Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat procedur realizacji prac budowlanych i warunków bezpieczeństwa, zagrożeń, ich identyfikacji i ograniczania podczas wyburzania obiektów budowlanych.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.