Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować plan BIOZ, zaprojektować roboty wyburzeniowe obiektów budowlanych lub ich elementów, sporządzić dokumentację i metrykę strzałową.
Powiązania z KEU:
 • BUD2A_U01
  Potrafi zaprojektować elementy i złożone konstrukcje budowlane z wykorzystaniem komputerowym metod obliczeniowych.
 • BUD2A_U03
  Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych.
 • BUD2A_U04
  Potrafi, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie.
 • BUD2A_U05
  Opanował umiejętność porozumiewania się w języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa.