Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę na temat materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.