Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odlewnictwo stopów metali niezelaznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać wsad oraz rodzaj pieca, opracować technologię topienia, rafinacji i modyfikacji wybranych stopów metali nieżelaznych.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_U08
    Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne. Ma umiejętność wyciągania i formułowania własnych wniosków na temat charakteru zjawiska lub procesu w jżyku polskim i obcym (angielskim) na poziomie B2. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się, szczególnie w obszarze wiedzy inżynierskiej.