Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odlewnictwo stopów metali niezelaznych
Efekt kształcenia:
Student zna rodzaje i przyczyny powstawania wad odlewniczych. Student posiada ogólną wiedzę w zakresie struktur podstawowych układów metali nieżelaznych.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_U03
    Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbedne do realizacji wybranych procesów odlewniczych i metalurgicznych oraz potrafi zaprojektować ciąg technologiczny z zastsowaniem zasady automatyki i robotyki do produkcji odlewów
  • KWP2A_U04
    Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę o właściwościach fizycznych, mechanicznych oraz technologicznych materiałów i tworzyw inżynierskich stsowanych we współczesnej technice