Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Efekt kształcenia:
Potrafi współdziałać w grupie oraz przejmować role zawodowe
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U02
    potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, brać udział w debacie oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • ZIP1A_U07
    potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów, stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym