Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia podróży i turystyki
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe społeczne teorie turyzmu oraz wie jakim przemiany współcześnie dokonują się w dziedzinie turystyki.
Powiązania z KEU:
 • MNB1A_W08
  posiada wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce;
 • MNB1A_W09
  zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy; ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej
 • INS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • INS1A_W06
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • FMD1A_W06
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • FMD1A_W09
  ma podstawową wiedzę dotyczącą pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawa autorskiego oraz prowadzenia działalności gospodarczej
 • FTC1A_W04
  zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników
 • FTC1A_W05
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej