Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mikrotechnologie materiałowe
Efekt kształcenia:
Zna metody litograficzne stosowane w technologiach materiałowych
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W01
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie nauk podstawowych niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu, badaniu oraz eksploatacji materiałów inżynierskich