Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mikroekonomia
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku w jego części podażowej i popytowej. Zna zasady rzadkości zasobów oraz potrzebę specjalizacji i wymiany.
Powiązania z KEU:
  • IPZ1A_W03
    Zna i rozumie znaczenie surowców mineralnych i źródeł energii w rozwoju gospodarczym oraz uwarunkowania działalności przedsiębiorstw przemysłowych w otoczeniu społecznym, kulturowym i środowiskowym w świetle wyzwań współczesnej cywilizacji.
  • IPZ1A_W04
    Zna i rozumie podstawowe fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • IPZ1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich oraz zasady stosowania norm i przepisów prawnych (w tym w zakresie problemów związanych z rozwojem mediów społeczeństwa wiedzy).