Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kombinatoryka na słowach / Combinatorics on words
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia i problemy kombinatoryki na słowach
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_W08
  zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
 • MAT2A_W09
  zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii
 • MAT2A_W10
  zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki