Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kombinatoryka na słowach / Combinatorics on words
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie i zespołowo pracować nad projektem
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter