Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kombinatoryka na słowach / Combinatorics on words
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie wykorzystać znalezioną przez siebie literaturę
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych