Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do dynamiki symbolicznej / INTRODUCTION TO SYMBOLIC DYNAMICS
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie zilustrować różne typy dynamiki poprzez konstrukcję odpowiednich przesunięć
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki