Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mikroekonomia
Efekt kształcenia:
Potrafi określać poziomy produkcji dającej najlepsze efekty natury kosztowej oraz zyskowej.
Powiązania z KEU:
  • IPZ1A_U01
    Potrafi zaprojektować (zgodnie z zadaną specyfikacją) prosty obiekt, system, proces lub zaproponować rozwiązanie zadanego problemu, a także sporządzić odpowiednią dokumentację, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i symulacyjnych oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Potrafi dokonać wstępnej analizy proponowanych rozwiązań i przeprowadzić ich krytyczną ocenę z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i środowiskowych.