Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie strategiczne i modele biznesowe przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
Student potrafi realizować zespołowo powierzone zadanie.
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania, w tym dbanie o dorobek i tradycje zawodu oraz podtrzymywanie etosu zawodu.