Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Poznawanie Wszechświata
Efekt kształcenia:
Wie jak postępował rozwój poznawania form materii wszechświata oraz ich dziejowej ewolucji – dzięki wykorzystaniu coraz bardziej precyzyjnych metod obliczeniowych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej