Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Poznawanie Wszechświata
Efekt kształcenia:
Umie zastosować wiedzę matematyczną do rozwiązywania zagadnień struktury wszechświata, jego Początku oraz procesów w nim zachodzących
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • MAT2A_U02
    posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze