Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria finansowa
Efekt kształcenia:
Student umie budować strategie w oparciu o narzędzia i metody inżynierii finansowej w oparciu o podstawowe instrumenty, tj. akcje, kontrakty futures, obligacje, opcje kupna i opcje sprzedaży.
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_U01
    Potrafi zaprojektować (zgodnie z zadaną specyfikacją) złożony system, proces lub zaproponować rozwiązanie zadanego problemu, a także sporządzić odpowiednią dokumentację, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i symulacyjnych oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Potrafi wykonać analizę porównawczą proponowanych rozwiązań i przeprowadzić ich krytyczną ocenę ekonomiczną i środowiskową.