Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria finansowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozwiązywać złożone problemy inżynierii finansowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_K02
    Ma świadomość i jest gotów do inicjowania działań na rzecz środowiska naturalnego, społeczno-gospodarczego i interesu publicznego, w tym w zakresie racjonalnego wykorzystania surowców i energii w myśl c oraz jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.