Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia:
Dysponuje umiejętnościami korzystania z najnowszych pakietów oprogramowania przeznaczonych do tworzenia stron internetowych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U22
    Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.
  • SOC2A_U09
    Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.