Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projektowanie stron internetowych
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze nowoczesnych technik informatycznych związanych z projektowaniem stron www.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K02
    W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
  • SOC2A_U13
    Potrafi kierować pracą zespołu (również o interdcyplinarnych charakterze) oraz pracować w grupie przyjmując w niej wiodące role.