Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Idee kultury Zachodu
Efekt kształcenia:
Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W20
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.