Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Idee kultury Zachodu
Efekt kształcenia:
Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W09
    Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi, a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym.