Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Idee kultury Zachodu
Efekt kształcenia:
Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W11
    Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.