Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodyka pracy umysłowej
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i świadomie oraz refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U24
    Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i świadomie oraz refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną.
  • SOC1A_U19
    Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju zawodowego.