Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projektowanie graficzne 3
Efekt kształcenia:
Umiejętnie organizuje własną pracę nad projektami.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
  • KLT2A_K05
    Krytycznie ocenia poziom posadanej wiedzy i odbieranych treści.