Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie graficzne 3
Efekt kształcenia:
Dysponuje wiedzą o funkcji grafiki projektowej w procesach kształtowania prawidłowych relacji z odbiorcą. Posiada umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną realizację projektów graficznych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W18
    Posiada zaawansowaną wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.
  • KLT2A_W20
    Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego